Sukurtas Lietuviškasis SNOMED CT medicinos terminų žodynas – nauja priemonė medikams

  • Autorius: Guostė B.
  • 2015 27 gegužės
  • 0
  • 80 Views

Sukurtas lietuviškasis medicinos terminų klasifikatorius sveikatos priežiūros įstaigoms suteiks galimybę sklandžiau keistis duomenimis bei padės medikams išvengti netikslios informacijos apie pacientą gavimo. Lietuviškasis SNOMED CT (angl. Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms) žodynas ir jo informacinė sistema kuriama projekto „Vieningo medicininių terminų klasifikatoriaus sukūrimas kokybiškų elektroninių paslaugų plėtrai sveikatos priežiūros įstaigose“ (toliau – Projektas), kurį valdo LR Sveikatos apsaugos ministerija, o vykdo Lietuvos medicinos biblioteka, rėmuose.

Iki šiol Lietuvoje nebuvo vieningos terminologinės sistemos, leidžiančios tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse unifikuotai koduoti ir keistis e. sveikatos duomenimis. SNOMED CT – tai išsamiausia pasaulyje klasifikacijos ir terminologijos sistema, susieta su kitais tarptautiniais standartais bei apimanti visas šiuolaikinės medicinos sritis. Kaip teigia Martynas Bieliauskas, Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro vedėjas, Lietuviškuoju SNOMED CT klasifikatoriumi galės naudotis visos suinteresuotosios sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios informacines sistemas. Kartu su Lietuva, SNOMED CT terminologinę sistemą naudoja daugiau nei 50 šalių, o nacionalinė politika nurodo naudoti ją tam tikrose medicinos srityse Švedijoje, Olandijoje, Anglijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Australijoje, Indijoje, Singapūre. Todėl įgyvendinant Projektą remtasi kitų šalių naudinga vertimų projektų patirtimi.

Projekto metu atrinkta ir išversta 40 000 SNOMED CT medicinos sąvokų. SNOMED CT sąvokų atranką ir vertimo į lietuvių kalbą kokybės užtikrinimą atliko UAB „Fotonija”, o patį vertimą – UAB „Tilde informacinės technologijos”. Šių specialistų sukaupta patirtis ir kompetencija, dirbant su ontologijos sistemomis, ypač svarbi atrankos ir vertimo darbų kokybei.

Projekto partneris – VšĮ Centro poliklinika džiaugiasi, galėdama integruoti Lietuviškąjį SNOMED CT žodyną į savo informacinę sistemą ir taip prisidėti prie kokybiškų e. sveikatos paslaugų pacientams plėtros Lietuvoje.

Projekto įgyvendinimas užtruko daugiau nei 30 mėnesių (pradžia – 2012 m. rugpjūčio mėn., pabaiga – 2015 m. gegužės mėn.), jo veikloms įgyvendinti buvo skirta 2,5 mln. litų, t. y. 724 050 Eur iš ES struktūrinės paramos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę „Elektroninės sveikatos paslaugos“ ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto valdytojas yra Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija, o vykdytojas – Lietuvos medicinos biblioteka.

Naujienos iš interneto

Parašykite komentarą

Naudojame slapukus (angl. cookies), geros naudojimosi patirties svetaine vardan.
Ok, ačiū
Privacy Policy