Seimas priėmė naujos redakcijos Odontologų praktikos įstatymą

  • Autorius: Guostė B.
  • 2019 10 gruodžio
  • 0
  • 240 Views

Seimas priėmė Odontologijos praktikos įstatymą (projektas Nr. XIIIP-3955(4), reglamentuodamas odontologinės priežiūros įstaigų, gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų licencijavimo pagrindus, nustatydamas vienodas sąlygas (pagal tuos pačius licencijavimo modelius) pradėti ir vykdyti veiklą odontologinės priežiūros įstaigoms, gydytojams odontologams, burnos priežiūros specialistams, kaip ir kitoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams.

Licencijas išduodančia institucija patvirtinta Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Įstatyme nustatyta, kad verstis odontologijos praktika Lietuvos Respublikoje turės teisę odontologas, turintis šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą galiojančią odontologijos praktikos licenciją. Verstis odontologijos praktika odontologas galės tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri turi licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas.

Toks pats reguliavimas bus taikomas ir norintiems verstis burnos priežiūros praktika. Šia praktika Lietuvoje turės teisę burnos priežiūros specialistais, turintys šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą galiojančią burnos priežiūros praktikos licenciją. Verstis burnos priežiūros praktika burnos priežiūros specialistai galės tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri turi licenciją teikti burnos priežiūros paslaugas.

Taip pat nustatyta, kad už odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijos išdavimą bus imama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Įstatymas įsigalios 2020 m. gegužės 1 d. Iki tos dienos Lietuvos odontologų rūmų išduotos odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijos, įsigaliojus šiam įstatymui, suteiks teisę verstis odontologijos praktika ir burnos priežiūros praktika pagal licencijose nurodytą profesinę kvalifikaciją.

Įsigaliojus šiam įstatymui minėta akreditavimo tarnyba odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijas, dėl kurių išdavimo odontologai ir burnos priežiūros specialistai kreipėsi iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, išduos ir odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijų, kurių galiojimas sustabdytas iki šio įstatymo įsigaliojimo, galiojimo sustabdymą panaikins arba galiojimą panaikina iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusių teisės aktų nustatyta tvarka.

Balsavimui dėl įstatymo priėmimo registravosi 77 Seimo nariai. Už balsavo 54, prieš – vienas, susilaikė 10 parlamentarų.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Naujienos iš interneto
Naudojame slapukus (angl. cookies), geros naudojimosi patirties svetaine vardan.
Ok, ačiū