Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

  • Autorius: Guostė B.
  • 2014 28 lapkričio
  • 0
  • 58 Views

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

Aprašymas: Pastaraisiais metais vis aktualesne problema Radviliškio rajone tapo socialinės rizikos ir smurtą patyrusios šeimos. Pagrindinės priežastys, dėl kurių socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius rajone auga – ilgalaikis nedarbas, šeimyninių santykių nestabilumas, konfliktai šeimoje, girtavimas ir kitų svaiginamųjų medžiagų vartojimas, socialinių įgūdžių stoka auklėjant vaikus, nemokėjimas spręsti iškilusius nesutarimus, problemas, nenaudojant smurto. Radviliškio rajone socialinės paslaugos šioms šeimoms nebuvo teikiamos dėl paslaugų specifikos bei nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros. Todėl socialinės veiklos prioritetu tapo: greitos, efektyvios ir veiksmingos socialinės pagalbos, nakvynės ar laikino prieglobsčio teikimas smurtą šeimoje patyrusiems, dėl gaisro ar kitų stichinių nelaimių namų netekusiems asmenims bei socialinės rizikos šeimoms.
2010 m. spalio mėn. 28 d. Radviliškio rajono savivaldybės taryba nutarė (sprendimas Nr. T-1056) steigti Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centrą.
Žemę Centro statybai skyrė Radviliškio Švč. Mergelės Marijos gimimo parapija, statybos darbus vykdė AB „Panevėžio statybos trestas“. Pastatyto nestacionarių socialinių paslaugų centro vertė – beveik trys milijonai litų – 2412224 Lt finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir 425687 Lt iš Radviliškio rajono savivaldybės lėšų.
Centro struktūrą sudaro 3 padaliniai

Raktažodžiai:   Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

Tekstinė tinklalapio versija: Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras Apie mus Darbo laikas Pastaba: apgyvendinant smurtą patyrusius asmenis, dirbama visą parą Nuorodos MISIJA – Mažinti skurdą, socialinę atskirtį ir didinti socialiai pažeidžiamų asmenų, šeimų galimybes savarankiškai integruotis į bendruomenę, grąžinti jų gebėjimą pasirūpinti savimi, sudarant žmogaus orumą nežeminančias sąlygas, kai pats žmogus to nepajėgia padaryti. Kontaktai VIZIJA – Aukštos kompetencijos, kryptingai ir efektingai dirbanti, moderni įstaiga, savo veiklą grindžianti humanizmo filosofija ir demokratijos idealais, besiorientuojanti į rajono gyventojų poreikius ir interesus, kurianti socialinę gerovę, siekianti padėti pažeidžiamiausiems visuomenės nariams pasirūpinti savimi bei integruotis į visuomenę. TIKSLAS – didinti visų Radviliškio rajono bendruomenės narių galimybę gyventi orumo nežeminančiomis są [..]

Nuorodos:   www.rpbspc.lt   www.radviliskis.lt   www.socmin.lt   www.caritas.lt   www.maistobankas.lt   www.bukstipri.lt   www.simplit.lt  

Naujienos iš interneto

Parašykite komentarą

Naudojame slapukus (angl. cookies), geros naudojimosi patirties svetaine vardan.
Ok, ačiū
Privacy Policy