Naujininkų poliklinika | www.naupol.lt - Informacija | Būkime sveiki

Naujininkų poliklinika | www.naupol.lt – Informacija

  • Autorius: Guostė B.
  • 2019 17 gruodžio
  • 0
  • 1626 Views

Apie VšĮ Naujininkų polikliniką

VšĮ Naujininkų poliklinika (naupol.lt) – Vilniaus miesto savivaldybės viešoji sveikatos priežiūros pelno nesiekianti įstaiga, įregistruota 1997 metais. Poliklinikoje teikiamos ambulatorinės sveikatos priežiūros pirminio ir antrinio lygio paslaugos vaikams ir suaugusiems, vykdomos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis finansuojamos prevencinės sveikatos programos, atliekami darbuotojų profilaktiniai sveikatos tikrinimai, teikiamos odontologijos, kineziterapijos, reabilitacijos, ir kitos sveikatos priežiūros paslaugos.

Šiuo metu Poliklinika aptarnauja apie 25 tūkst. gyventojų. Poliklinikoje turimi dažniausiai pasitaikančias ligas konsultuojantys specialistai pilnai patenkina aptarnaujamo kontingento poreikius. Tam, kad  užtikrinti teikiamų paslaugų prieinamumą, veikia išankstinis užsirašymas (atvykus į polikliniką, telefonu ir internetu) pas pirminio lygio paslaugas teikiančius gydytojus, o dispanseriniams ligoniams pas savo gydančiuosius specialistus.

Kreiptis į VšĮ Naujininkų poliklinikos registratūrą įstaigos darbo metu gali kreiptis visi gyventojai, laisvai pasirinkę VšĮ Naujininkų polikliniką ir konkretų gydytoją (šeimos gydytoją, vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją ar kitų specialybių gydytojus), bei visi gyventojai dėl būtinosios greitosios medicinos pagalbos, nepriklausomai nuo prisirašymo vietos.

Reklama:

Registracija vizitui

Pirmą kartą į Polikliniką besikreipiantis pacientas privalo sveikatos statistikos kabinete (105kab.) užpildyti prašymą gydytis pas pasirinktą gydytoją. Registracijos mokestis (0,29 EUR) mokamas poliklinikos kasoje 1 aukšte. Registruojantisiš vienos įstaigos į kitą dažniau nei kartą per 6 mėnesius, registracijos mokestis 2,90 EUR.

Registracija pas gydytojus vykdoma planine tvarka, registratūroje arba internetu per išankstinę pacientų registracijos informacinę sistemą (tiems, kurie internetu registruojasi pirmą kartą – paspaudę mygtuką žemiau, pasirinkite “Pagalba” -> “Sukurti naują paskyrą”).

Kontaktai

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 18, LT-02169 Vilnius
Registratūra: (8 5) 216 4437, (8 5) 216 4438
Psichikos sveikatos centro registratūra: (8 5) 233 0232
Direktoriaus pavaduotoja medicinai: (8 5) 219 0677
Administracija: (8 5) 216 4435
Vieta Vilniaus žemėlapyje:

Video reklama:

Išplėstinis nemokamų paslaugų sąrašas

Informacija iš PATVIRTINTŲ Naujininkų poliklinikos vidaus tvarkos taisyklių nuostatų:

3.1. Apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims visos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo(PSDF), valstybės ar savivaldybių biudžetų, valstybės ar savivaldybių sveikatos fondų lėšų, Poliklinikoje teikiamos nemokamai.

3.2. Poliklinikoje teikiamos šios PDSF lėšomis finansuojamosambulatorinės paslaugos:
3.2.1. pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos:
3.2.1.1. medicinos pagalbos:
-šeimos gydytojo,
-vidaus ligų gydytojo,
-vaikų ligų gydytojo,
-gydytojo chirurgo,
-gydytojo akušerio
-ginekologo,
-gydytojo odontologo,
-gydytojo psichiatro,
-medicinos psichologo,
3.2.1.2.medicinos priežiūros:
-fiziologinio nėštumo priežiūra,
-vaikų iki vienų metų sveikatos priežiūra,
-neįgaliųjų sveikatos priežiūra,
3.2.1.3.medicinos reabilitacijos (turintiems fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo siuntimą):
-kineziterapija
-gydomoji mankšta (iki 10 procedūrų),
-fizioterapijos procedūros (iki 10 vnt., išskyrus haloterapiją),
-gydomojo masažo procedūros (iki 5 vnt.) vaikams iki 18 metų ir pacientams, sergantiems veido nervų uždegimu; su kompresiniu stuburo slankstelių lūžimu; persirgusiems insultu, jei, leidus gydytojui, nepasinaudojo reabilitaciniu gydymu stacionare arba sanatorijoje.
3.2.1.4.prevencinės (profilaktinės) medicinos pagalbos:
-skiepijimas,
-prevencijos programos,
-moksleivių paruošimas mokyklai,
3.2.1.5.slaugosirsocialinių paslaugų, priskirtų asmens sveikatos priežiūrai:
-slaugos personalo paslaugos namuose,
-psichikos sveikatos centro socialinio darbuotojo paslaugos,
3.2.1.6.diagnostinės (turintiems gydytojo siuntimą):
-klinikinės diagnostinės laboratorijos tyrimai (bendras kraujo tyrimas, gliukozės (GLU) koncentracijos serume nustatymas, gliukozės (GLU) tolerancijos mėginys, glikozilinto hemoglobino nustatymas (I tipo ir II tipo CD –4 kartus per metus), SPA, INR (pacientams, vartojantiems kraują skystinantį preparatą Orfarini, 1 kartą per mėnesį), bendro cholesterolio (CHOL) koncentracijos nustatymas, kreatinino (CREA) koncentracijos nustatymas, kalio (K) koncentracijos nustatymas, natrio (Na) koncentracijos nustatymas, urea (šlapalas), C reaktyvus baltymas (CRB arba ENG), bendras šlapimo tyrimas, išmatų kaprologinis tyrimas, alanininė transaminazė (ALAT), asparagininė transaminazė (ASAT), šarminė fosfotazė (ŠF), gama-gliutamil transferazė (GGT), bilirubinas, tireotropinis hormonas (TTH) ir laisvas tiroksinas (FT4), prostatos specifinis antiginas PSA (pacientams po radikalaus priešinės liaukos vėžio gydymo), geležies kiekis kraujyje, mikroalbumino kiekis šlapime),
-radiologiniai tyrimai,
-audiograma,
-elektrokardiografija,
-spirometrija.
3.2.2.antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos(turintiems gydytojo siuntimą):
3.2.2.1.medicinos pagalbos:
-gydytojo akušerio
-ginekologo,
-gydytojo chirurgo,
-gydytojo echoskopuotojo,
-gydytojo endoskopuotojo,
-gydytojo endokrinologo,
-gydytojo neurologo,
-gydytojo kardiologo,
-gydytojo otorinolaringologo,
-gydytojo oftalmologo,
-gydytojo radiologo,
-gydytojo urologo,
-fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo.

Reklama:

3.3. Būtinoji medicinos pagalba (LR SAM 2004-04-08 įsakymo Nr. V-208 aktuali redakcija) teikiama nemokamai šiais atvejais:
3.3.1.visiems nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, neatsižvelgiant į jų draustumą,
3.3.2.laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ir teisėtai dirbantiems užsienio šalių piliečiams,
3.3.3.ES/EEB šalių piliečiams, pateikusiems jų draustumą patvirtinančius dokumentus–galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę arba vieną iš E formos (E 111, E 106, E 121) pažymų, arba kitą galiojančią sveikatos draudimo sutartį,
3.3.4.ne ES/EEB šalių piliečiams, pateikusiems galiojančią sveikatos draudimo sutartį.

3.4.Vadovaujantis LR SAM 1999-07-30 įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ir jo pakeitimais, Poliklinikoje mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos šiais atvejais:
3.4.1.paslaugos teikiamos privalomuoju sveikatos draudimu neapdraustam asmeniui (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas);
3.4.2.paslaugos teikiamos užsienio piliečiui ar asmeniui be pilietybės, jei tarptautinėse sutartyse nenumatyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas);
3.4.3.teikiamos paslaugos LR SAM įsakymais numatytos kaip mokamos;
3.4.4.privalomuoju sveikatos draudimu apdraustas asmuo savo iniciatyva kreipiasi dėl specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (konsultacijos, procedūros, tyrimo ir pan.) suteikimo neturėdamas LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo siuntimo;
3.4.5.privalomuoju sveikatos draudimu apdraustas asmuo teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiajam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t.y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras;
3.4.6.privalomuoju sveikatos draudimu apdraustas asmuo nori gauti paslaugą ne eilės tvarka;
3.4.7.privalomuoju sveikatos draudimu apdraustas asmuo pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, t.y. pacientas savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras (pacientas apmoka pasirinktų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų skirtumą);
3.4.8.privalomuoju sveikatos draudimu apdraustas asmuo (išskyrusvaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas;
3.4.9.paciento dantų protezavimopaslaugų kaina viršija PDSF biudžeto lėšomis kompensuojamą sumą (pacientas apmoka kainos skirtumą, kuris viršija kompensuojamą sumą).

Svetainės nuoroda:   www.naupol.lt

Naujienos iš interneto
Naudojame slapukus (angl. cookies), geros naudojimosi patirties svetaine vardan.
Ok, ačiū