Naujausia informacija dėl įvykių Japonijos atominėje elektrinėje

  • Paskelbė: admin
  • 2011 balandžio 6
  • 0
  • 0 Views

Radiacinės saugos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – RSC) informuoja, kad Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) pateikė naujausius duomenis apie radiologinę situaciją Japonijoje.

Fukushima Daiichi atominę elektrinę eksploatuojanti organizacija TEPCO patvirtino, kad š. m. balandžio 5 dieną pavyko sustabdyti radioaktyvaus vandens nuotėkį į vandenyną.

Japonijos atsakingoji institucija laikinai nustatė radioaktyvaus jodo (I-131) savitojo aktyvumo ribą jūros produktams, kuri yra 2000 Bq/kg. Taip pat skelbiama, kad apribojimai vartoti ir platinti maisto produktus išlieka nepakitę.

TATENA radiologinės stebėsenos komanda nuolat atlieka matavimus visose galimai užterštose radionuklidais prefektūrose. Komanda informavo, kad nuo kovo 23 dienos stebimas gama dozės galios mažėjimas.

Balandžio 6 dieną RSC gavo naujausius radiologinės stebėsenos duomenis iš Lenkijos. Rezultatai labai panašūs į nustatomus Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizikos instituto specialistų Lietuvoje.

RSC praneša, kad dėl įvykių Japonijos atominėje elektrinėje, Lietuvos ore vis dar aptinkami radioaktyviųjų medžiagų pėdsakai ir, remiantis Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizikos instituto specialistų pateikta naujausia informacija, radionuklidų kiekis atmosferiniame ore š. m. balandžio 3-6 d. nukrito iki (0,5 ± 0,1) 10-3 Bq m-3, ir, kaip rodo šiandieniniai tyrimų duomenys, radionuklidų pėdsakai ore mažėja.

Dar kartą atkreipiame dėmesį, kad ore nustatomi itin maži atskirų radionuklidų pėdsakai, kurie neturi ir neturės įtakos gyventojų sveikatai.

Parašykite komentarą