Naujausia informacija apie įvykius Japonijos atominėje elektrinėje

  • Autorius: Guostė B.
  • 2011 18 balandžio
  • 0
  • 12 Views

Radiacinės saugos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (RSC) informuoja, kad Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) pateikė naujausius duomenis apie radiologinę situaciją Japonijoje. Padėtis Fukushima Daiichi atominėje elektrinėje iš esmės išlieka nepakitusi. Fukushima Daiichi atominę elektrinę eksploatuojanti organizacija (TEPCO) planuoja avarijos padarinių likvidavimo darbus užbaigti per devynis mėnesius.

Š.m. kovo 13-15 dienomis buvo atlikti radioaktyviosios taršos stebėsenos tyrimai 154 tūkst. žmonių 11-oje vietų, įskaitant evakuacijos centrus ir sveikatos priežiūros centrus. 102-iems asmenims iš jų paviršinė rūbų tarša viršijo leistinus lygius. Pašalinus viršutinius rūbus, taršos lygis sumažėjo.

Japonijos atsakingoji institucija (NISA) pranešė, kad patikrinus sveikatos būklę trijų darbuotojų, kurie patyrė didelę apšvitą, dirbdami 3 reaktoriaus turbinų pastate, sveikatos pakitimų nebuvo nustatyta. Dviejų darbuotojų apatinės galūnės buvo apšvitintos didelėmis apšvitos dozėmis dėl vaikščiojimo radionuklidais užterštame vandenyje, tačiau atlikus medicininę patikrą ir tyrimus nei odos nudegimų, nei eritemos požymių neaptikta. Š. m. balandžio 14 d. Japonijos atsakingosios institucijos (NISA) pranešime patvirtinama, kad iš apytiksliai 300 Fukushima Daiichi atominės elektrinės darbuotojų, 28-i jų per šį avarinį laikotarpį gavo dozes, viršijančias 100 mSv. Nei vienas darbuotojas nesukaupė Japonijos apribotosios 250 mSv avarinės apšvitos dozės, numatytoms darbuotojams.

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, 22-iuose iš 148-ių maisto mėginių, paimtų nuo š. m. balandžio 13 d., buvo nustatytas Japonijoje didžiausias atitinkamo radionuklido leistino lygio viršijimas. Ypatingai dideli radioaktyviosios taršos lygiai nustatyti vienoje iš žuvų rūšių – “sand lance”, kurių mėginiai atrinkti iš Fukushima vietovės.

Š.m. balandžio 15 d. Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) centrinėje būstinėje Romoje vykusiame 141-ąjame FAO posėdyje dalyvavo ir atstovai iš jungtinio Maisto ir žemės ūkio organizacijos bei Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) branduolinės avarijos Japonijoje skyriaus. Posėdžio metu buvo trumpai apžvelgta situacija Japonijoje bei aptarti FAO, TATENA, PSO reagavimo ir ateities veiksmai. Šalys narės teigiamai įvertino tarpusavio bendradarbiavimą ir koordinavimą Japonijos branduolinės avarijos metu ir kvietė stiprinti bendradarbiavimą ateityje.

Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizikos instituto specialistai RSC informuoja apie dėl įvykių Japonijos atominėje elektrinėje Lietuvos ore aptinkamus radioaktyviųjų medžiagų pėdsakus.

Dar kartą atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos ore nustatomi itin maži atskirų radionuklidų pėdsakai, kurie neturi ir neturės įtakos gyventojų sveikatai.

Remiantis RSC specialistų parengtomis oro srautų sklidimo prognozėmis artimiausioms dviems savaitėms, naudojant NOAA Hysplit model programą, jeigu šiandien būtų išmetimai Japonijos atominėse elektrinėse, radioaktyviosios taršos bendra judėjimo trajektorija, priklausomai nuo teršalų išmetimo aukščio, skirtųsi, bendra judėjimo kryptis būtų Šiaurės Amerikos link.

Naujienos iš interneto

Parašykite komentarą

Naudojame slapukus (angl. cookies), geros naudojimosi patirties svetaine vardan.
Ok, ačiū
Privacy Policy