Minint Černobylio atominės elektrinės avarijos 33–ąsias metines vyko konferencija ,,Pasirengimas avarijoms ir radiacinės saugos iššūkiai“ | Būkime sveiki

Minint Černobylio atominės elektrinės avarijos 33–ąsias metines vyko konferencija ,,Pasirengimas avarijoms ir radiacinės saugos iššūkiai“

  • 2019 10 gegužės
  • 0
  • 131 Views

   Šiemet sukako 33 metai po įvykusios Černobylio atominės elektrinės avarijos. Prisimenant šią pasaulyje vieną sunkiausių branduolinėje energetikoje įvykusių katastrofų, 2019 m. balandžio 26 d. Radiacinės saugos centre vyko Lietuvos radiacinės saugos draugijos organizuota konferencija ,,Pasirengimas avarijoms ir radiacinės saugos iššūkiai“. Į konferenciją susirinko daugiau nei 80 radiacinės saugos aktualijomis besidominančių visuomenės atstovų ir specialistų, atstovaujančių įvairias institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas.

   Konferencijos metu daug dėmesio skirta pasirengimui galimoms branduolinėms ar radiologinėms avarijoms vertinti. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Civilinės saugos valdybos atstovas išsamiai apžvelgė civilinės saugos sistemos pasirengimo reaguoti į branduolines ar radiologines avarijas stiprinimo galimybes, pristatė atnaujintą Valstybinį gyventojų apsaugos planą branduolinės ar radiologinės avarijos atveju, kuriame akcentuota parengtis ir avarinio reagavimo veiksmai įvykus avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje. Radiacinės saugos centro (RSC) atstovai apžvelgė svarbius gyventojų radiacinės saugos užtikrinimo branduolinės ar radiologinės avarijos atveju aspektus, supažindino su pasirengimu atlikti radiacinę žvalgybą iš oro ir ant žemės bei paaiškino skydliaukės blokavimo stabiliu jodu svarbą įvykus avarijai, kada šis skubus apsaugomasis veiksmas turi būti taikomas ir kaip reikia tam iš anksto pasirengti.

   Konferencijos svečiai taip pat turėjo galimybę susipažinti su pažangių technologijų taikymo spindulinėje terapijoje perspektyvomis, medicininės apšvitos pagrįstumo užtikrinimu, radioaktyviųjų atliekų saugojimo iššūkiais bei kitais aktualiais radiacinės saugos klausimais. Pristatytos greitai Lietuvoje atsirasiančio Gama peilio atveriamos naujos gydymo galimybės šalies gyventojams, jo taikymo sritys, gydymo planavimo ypatumai bei radiacinės saugos užtikrinimo aspektai. Aptarta įvairių medicininių procedūrų, kuriose naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, metu pacientų patiriama apšvita ir jos galimas poveikis sveikatai, radiologinių tyrimų atlikimo pagrįstumo svarba bei pacientų radiacinės saugos užtikrinamas Lietuvoje. Apžvelgta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto įgyvendinimo eiga, pristatyta medienos užterštumo radioaktyviuoju ceziu problema ir kaip vykdoma sugriežtinta medienos kuro ir medienos kuro pelenų radioaktyvaus užterštumo kontrolė Lietuvoje padeda spręsti šią problemą.

   Konferencijai pasibaigus, vyko Lietuvos radiacinės saugos draugijos (LRSD) narių susirinkimas, kurio metu be einamųjų draugijos veiklos organizacinių klausimų, buvo aptarti įvykusios konferencijos rezultatai, išreikšta padėka organizatoriams už šios gražios tradicijos suburti kartu visus, besidominčius radiacine sauga, ilgametį tęsimą. Draugijos nariai taip pat išreiškė savo susirūpinimą dėl inicijuoto Radiacinės saugos įstatymo pakeitimo, kuriuo planuojama likviduoti RSC, jo funkcijas perduodant Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC). Atsižvelgiant į dabartinio laikotarpio iššūkius, susijusius su Baltarusijos atominės elektrinės keliamomis radiologinėmis grėsmėmis žmonių sveikatai ir aplinkai,  naujai diegiamomis technologijomis medicinoje (gama peilio, ciklotrono ir pan.), LRSD bendruomenės nuomone, toks pertvarkymas radiacinės saugos užtikrinimo ir veiksmingo tarpinstitucinio bendradarbiavimo nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje palaikymo požiūriu šiandien yra ypač nepalankus sprendimas tiek Lietuvos gyventojams, tiek ir valstybės interesams bei kelia grėsmę iki šiol efektyviai veikiančios ir tarptautiniu mastu pripažįstamos Lietuvos radiacinės saugos infrastruktūros tvarumui. LRSD narių visuotinio susirinkimo nutarimu buvo nuspręsta viešai išreikšti draugijos poziciją šiuo klausimu.

Video reklama:

   Daugiau konferencijos informacijos apie konferenciją, skaitytų pranešimų medžiagą bei LRSD poziciją dėl radiacinės saugos infrastruktūros pertvarkymo galima rasti LRSD interneto svetainėje adresu www.lrsd.lt

Pranešimą paskelbė: Olga Sevriukova, Lietuvos radiacinės saugos draugija

Naujienos iš interneto
Naudojame slapukus (angl. cookies), geros naudojimosi patirties svetaine vardan.
Ok, ačiū